»
Ролки за касови апарати

» Терморолки
• Термо комплект 35+20mm/34m
• Термо комплект 35+20mm/26m
• Термо ролка 57mm/17m
• Термо ролка 57mm/26m
• Термо ролка 57mm/34m
• Термо ролка 57mm/65m
• Термо ролка 28mm/17m
• Термо ролка 37mm/11m


» Офсетови ролки
• Офсетова ролка 70mm/45m

» Химизирани ролки
• Химизирана двуслойна ролка 76mm/28m
• Химизирана двуслойна ролка 76mm/13m

» Ударни ролки
• Ударна двуслойна ролка 76mm/28m
• Ударна двуслойна ролка 57mm/13m
• Ударна двуслойна ролка 57mm/11m

» Ролки за факс апарати

» Терморолки
• Факс ролка Термо 210mm/26m


» Термо роли

• Термо рола 580mm/12000m/55gr/m?

» С възможност за производство на всякакъв вид ролки
» Химизирани ролни хартии CB,CF,SCCB,SC
» Стандартни и специални термо хартии
» Водо и маслонепропускливи хартии със сертификат за допир с хранителни продукти